บริการของเรา / Our services   

 
 
1. ตัดกระจกตามขนาดที่ต้องการ
2. เจียรขอบกระจก ลบคม เจียรเหลี่ยม เจียรปลี
3. ตัดอลูมิเนียมเส้นตามความยาวที่ต้องการ
4. รับปรึกษางานติดตั้งกระจกอลูมิเนียมทุกประเภท
5. จัดส่งสินค้าถึงที่ ด้วยความปลอดภัยและตรงเวลา
1. Glass and mirror customize size cutting.
2. Glass and mirror edge milling.
3. Aluminum profiles customize length cutting.
4. Glass and aluminum doors and windows consultant.
5. Product deliver punctually and safely.  
บริษัทราชสีมาเพชรทวีจำกัด จังหวัดนครราชสีมา / สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 หมู่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
RATCHASIMAPECHTAWEE Co.,Ltd.  /  Headquarters 333 Moo. 6 Nongkratum Muang Nakhon-ratchasima 30000 Thailand
Login